Privātuma politika

Privātuma politika un sīkdatņu lietošana

1. SIA AGC Group, reģ.nr 44103069713 veic datu apstrādi saskaņā ar  Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 interneta veikalā www.lauretacandles.com

2.SIA “AGC Group” apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana

Pasūtījumu piegādāšanai

Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei

Jaunumu izsūtīšana

 

3. SIA “AGC Group” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde

Līguma noslēgšanai vai izpildei

Datu subjekta piekrišana

4. SIA “AGC Group” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “AGC Group” var realizēt savas leģitīmās intereses;

kamēr SIA “AGC Group ” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

5. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA “AGC Group” mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.


6. SIA “AGC Group” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;

iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;

uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

7. SIA „AGC group” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.lauretacandles.com lietotājs paliks anonīms.


8. SIA “AGC group” mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

 

 

9. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

 

10. Likumā noteiktos gadījumos SIA “AGC Group” var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA “AGC Group” var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

 

11. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA “AGC Group” par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:

rakstveidā, iesniedzot SIA “AGC Group” birojā Cēsīs, Pļavas ielā 7 , uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz info@lauretacandles.com

12. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

13. SIA “AGC Grouo” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.lauretacandles.com

 

14. Lietojot www.lauretacandles.com Jūs piekrītat šiem noteikumiem.

Copyright © 2013-2018 Lauretacandles.com. All rights reserved.